Billedgalleri, HØJSKOLEFAMILIEN

Høng Højskole. Den oprindelige indgang er allerede før 1925 erstattet af et vinduesparti. Efterskolens bomærke ses i nichen på 1. sal.

Anders Jørgensen, højskolens forstander 1872-1912.

Høng Højskole, senere Høng Husmandsskole, nu Høng Efterskole.

Bygningen "Havely" var stuehuset fra den nedrevne gård "Solvang", der var blevet flyttet ud i byens nordvestlige udkant. Anders Jørgensen og hans kone havde oprettet et børnehjem i deres egen bolig på højskolen. Men i 1891 fik børnehjemmet sin helt egen bygning på højskolen. I 1899 blev Magdalene Andersen ansat til at tage sig af børnehjemsbørnene. Hun rykkede ind i "Havely" i 1899 med ialt 14 børn.

Børnehjemmet flyttede i 1903 til Kulbyvej, hvor det fik til huse i denne bygning.

Høng Børnehjem, som det så ud i 1913. I dag Høng Erhversskole.

Børn i børnehjemmet 1917.

Børnehjememt fotgraferet af Nørby 1962. I dag Høng Erhversskole.

I en årrække havde der været afholdt børneskole på højskolen. Men i 1898 flyttede børneskolen ind i egne bygninger med skolestuer, beboelse og lille gymnastiksal. Skolen blev bygget af maskinmester Peder Hansen, maskinfabrikken ”Stjernen”, og kostede 8.000 kr.

I dag en del af Høng Privatskole. Bygningen ejedes en overgang af Høng Gymnasium, der bebnyttede den som kollegiebygning. Købtes "tilbage" til Høng Privatskole i 1979.

Høng Højskole, Mellem- og Realskolen og Privatskolen ca. 1935.

Høng Gymnasium ”Knopskydning” fra Høng Højskole. Høng Gymnasium blev oprettet i 1913 som to-årigt studenterkursus ved Høng Mellem- og Realskole. I 1920 fik studenterkurset egne lokaler, da man købte Høng Afholdshotel og indrettede det til skole.

Høng Gymnasium, fotograferet 2003.

Høng Landbrugsskole ”Knopskydning” fra Høng Højskole Rasmus Jensen, lærer på Høng Højskole, åbnede i 1903 Høng Landbrugsskole i Lille Høng, bl.a. fordi højskolen det foregående vinterhalvår havde måttet sige nej til omkring 50 tilmeldelser.

Høng Tekniske Skole ”Knopskydning” fra Høng Højskole På højskolen oprettedes en håndværksafdeling, så unge håndværkere på højskolen kunne få undervisning i tegning. I 1892 blev murer Julius Madsen leder af denne afdeling, og han begyndte samme vinter at undervise egnens lærlinge i sin private lejlighed i stuehuset til Møllegården ved Odinsvej. Få år efter købte Madsen to sammenbyggede huse på Gl. Skolevej og indrettede her den håndværkerskole, der senere blev Høng Tekniske Skole. Efter ombygning 1917-18 blev bygningen kaldt ”Regensen”.

"Regensen", Gl. Skolevej 2, der ses til venstre i billedet, blev i 1893 af bygmester Julius Madsen indrettet til teknisk skole. Året før var den tekniske skole startet af bygmester Madsen på Odinsvej 6. I vinteren 1917-18 byggede han 1. sal på "Regensen". Her havde han et lille kollegium for elever fra Høng Prælimærkursus. Huset fik ved den lejlighed sit navn. -Huset til højre i billedet er Julius Madsens private bolig, Hovedgaden 67. Foto fra 2004.

Opdateret 19/12 2010.
Billederne kan også ses i større format på Lokalhistorisk Arkiv, Odinsvej 27!
Hvis nogen kan give supplerende oplysninger til billederne, kontakt da venligst Lokalhistorisk Arkiv eller Lokalhistorisk Forening.

| Svar

Nyeste kommentarer

27.09 | 10:09

Til lokalarkivet
Jeg arbejder med Gierslev sogn, I 1864 har jeg noget familie som har kontakt til fattiggården i dette sogn, desuden er der en separation af ægt

14.09 | 06:47

-Det er jeg ikke sikker på kan være tilfældet. Fotograf Beck opererede mest i det vestsjællandske område. Jeg har ikke fundet Beck-fotos fra andre lokaliteter.

13.09 | 18:38

2ca Beck 1 det ligner meget østerbygård i vamdrup
Stuehuset er opført i 1810 , min farfar købte gården i 1936 jeg er tredie generation på gården lars hjort kn

22.08 | 13:19

-Det lyder som et foto, som foreningen og Lokalhistorisk Arkiv i Høng kunne være interesseret i.

Niels E. Jensen.