Billedgalleri, Gierslev sogn

Elevbillede fra 1883, Gierslev Skole. Læreren, Erslev, rejste et års tid efter til Lynge Skole ved Sorø. Er der evt. nogen, der kan give supplerende oplysninger, kan det ske til Lokalhistorisk Arkiv i Høng.

Den 12. februar 1742 begyndte skolen som en degneskole, og der blev derfor bygget fire fag til degneboligen, der lå syd for kirken. I 1814 var den gamle degnebolig og skolestuen ”så forfalden, at den alle vegne falder ned”. Der blev derfor opført en ny skole i Gierslev i 1815. I 1888 blev der på skolens grund opført en ny skole med et udhus, der omkring 1905 blev indrettet til gymnastiksal. Det er den skole, der ses på billedet. Gierslev Skole ca. 1980.

Gierslev skole blev nedlagt i 1958, og børnene blev flyttet til den nye centralskole i Løve. Siden har Gierslev skole været privat beboelse. Gierslev Skole i 2010.

Den ældste skole i Løve by, oprettet i 1742 af søstrene Fincke, der dengang ejede Løvegård. Muligvis har den erstattet en skole, som allerede i 1733 skal have været holdt på selve Løvegård, der lå på sydsiden af Knudstrupvej, altså i baggrunden af billedet, ca. 50 m. syd for vejen. Her brændte Løvegård¨i 1774 og blev året efter genopbygget på den plads, hvor den nu ligger. Men skolen blev liggende. Foto fra 2010.

Lærere, der har virket ved denne skole: Lars Rasmussen, født 23/9 1849, enkemand, født i Kalundborg, skolelærer. Kom fra Raklev i 1883. Nævnes i folketællingen 1921. Ragnvald Jensen Præstholm, født 15/4 1888 i Aulum, Viborg amt. 1/3 1921 enelærer ved Løve Skole. Sognerådsformand 1929. Hans hustru Elisabet Præstholm (f. Kastrup), født 24/11 1892 i Argentina. Luftfoto fra ca. 1950.

Fru Elisabeth Præstholm på havetrappen med børnene.

Skolen fotograferet i 2010.

Luftfoto af skolen, næsten som den endnu ser ud.

Den ny centralskole blev bygget i 1957 og indviet 21/8 1958. Dermed blev skolerne i Gierslev, Knudstrup og Vr. Løve samt skolen Bøstrupvej 8 nedlagt. Dette billede og de tre næste er amatør-fotos fra byggearbejdet

Amatør-foto 1957.

Amatør-foto 1957.

Amatør-foto 1957.

Foto fra 2005.

I 1976 oprettedes fælles skoledistrikt for Løve og Ørslev skoler. Børnehaveklasse til og med 3. klasse går i Ørslev, 4. - 7. klasse i Løve Derefter går eleverne i Høng Kommuneskole. Nu 4. - 6. klasse i Løve Skole.

-Der var fest i Løve i 2008! Løve skole fejrede 21/8 2008 sit 50 års jubilæum.

Fra skolens jubilæum. Inspektøren holder festtalen.

Fra skolens jubilæum. Et udsnit af de mange fremmødte, der var med til at fejre den store dag.

Roneshøj Skole, Dalgårdsvej 2. På grund af stigende børnetal købte Gierslev Kommune i 1854 bolstedet på Dalgårdsvej af enken Maren Plambæk, som senere flyttede i aftægtsbolig hos sin svigersøn, der havde gården Slagelsevej 50. Kommunen solgte det meste af jorden til de omliggende landbrug og beholdt bygningerne, som indrettedes til skole. Roneshøj skole var i brug til 1913 og har siden været privat beboelse.

Den kendte lærer og forfatter Anton Nielsen virkede her fra 1854-58. Han var søn af lærer Lars Nielsen i Reerslev. Skolen blev nedlagt i 1914 og har siden været privat bolig. Foto 2010.

Elevbillede 1882. Læreren er formentlig Gustav Petersen.

Elevbillede 1900. Læreren er formentlig Rasmus Hansen Lylloff Rasmussen.

Elevbillede 1904. Læreren er formentlig Rasmus Hansen Lylloff Rasmussen.

Vester Løve Skole 1912.

Vester Løve Skole, elever 1912. Lærer: Jens Peter Nordboe, f.18/6 1864. Nævnes i folketællingen 1916 på skolen.

Vr. Løve Skole, elever. Lærer er formentlig Peter Valdemar Mathiesen, født 2/3 1889 i København. Gift med Rigmor Marie, født Nielsen fra Farum. Kom til sognet i 1920 fra Lyngby Tårbæk.

Vr. Løve Skole 2010.

Knudstrup skole blev bygget i 1887 som afløser for den ældste skole på Løve gl. Landevej. I mange år virkede lærer Attrup her. Han afløstes af Svend Laursen, der i 1958 blev skoleleder på centralskolen i Løve.

Knudstrup Skole fra skolegården 2010.

Jens Hansen Larsen Nørreslet, født 26/4 1853i Vejlby, Fyn. Han nævnes i folketællingerne 1890-1906. Gift med Rose Thim, født 24/11 1858 i Idestrup på Falster.

Knudstrup Skole, elever. Lærer: Jens Pedersen Attrup, født 15/3 1892 på Frederiksberg. Gift med Anna Marie født Pedersen, født 19/9 1892 i Sengeløse. Attrup var enelærer i Knudstrup fra 1924. Blev afløst af Svend Laursen, der i 1958 blev skoleleder på Løve Centralskole.

Friskolen i Blæsinge, Stensbjergvej 24. Skolen blev startet i 1915 med 7 elever i ejendommen Stensbjergvej 24 på Blæsinge mark. Forældrekredsen tilhørte alle Havrebjerg Frimenighed. Blæsinge Friskole 2010.

Ingridshøj 1920. Da der med tiden kom flere familier til, og da der også blev oprettet en friskolekreds i Løve, blev man i 1920 enige om at bygge en ny skole fælles for både Blæsinge og Løve friskolekredse syd for Løve by på en del af Kristiansgårds jord. Der var på et tidspunkt over 30 elever i skolen.

Ingridshøj 1924, folkedans. Jensine Andersen var fra 1/9 1915 bestyrerinde for Blæsinge og Løve Friskoler

Ingridshøj 1925.

Ingridshøj 2010.

Toelstang Friskole, elevbillede 1890. Denne skole holdt til i ejendommen Toelstangsvej 18, der egentlig ligger i Gørlev sogn. I Lokalhistorisk Arkiv er man i besiddelse af dette elevfoto fra 1890, der angiveligt stammer fra denne skole. Hvis nogen kan give nærmere oplysning om denne skole, vil vi meget gerne kontaktes.

Billedgalleri til Gierslev sogns skoler:
(Opdateret 20/12 2010)
Billederne kan også ses i større format på Lokalhistorisk Arkiv, Odinsvej 27!
Hvis nogen kan give supplerende oplysninger til billederne, kontakt da venligst Lokalhistorisk Arkiv eller Lokalhistorisk Forening.

| Svar

Nyeste kommentarer

27.09 | 10:09

Til lokalarkivet
Jeg arbejder med Gierslev sogn, I 1864 har jeg noget familie som har kontakt til fattiggården i dette sogn, desuden er der en separation af ægt

14.09 | 06:47

-Det er jeg ikke sikker på kan være tilfældet. Fotograf Beck opererede mest i det vestsjællandske område. Jeg har ikke fundet Beck-fotos fra andre lokaliteter.

13.09 | 18:38

2ca Beck 1 det ligner meget østerbygård i vamdrup
Stuehuset er opført i 1810 , min farfar købte gården i 1936 jeg er tredie generation på gården lars hjort kn

22.08 | 13:19

-Det lyder som et foto, som foreningen og Lokalhistorisk Arkiv i Høng kunne være interesseret i.

Niels E. Jensen.