Om degne og lærere i Reerslev

Opdateret 26/12 2010.

Reerslev Skole.
Den ældste skole i Reerslev blev i 1727 indrettet i et hus, som Kattrups ejer stillede til rådighed for en skoleholder.

I 1740 blev der oprettet en degneskole, og degneboligen blev udvidet med en skolestue.

I 1833 blev degnen erstattet af en lærer, der også var kirkesanger.

I denne periode lå Reerslev Skole på Tranemosevej 2, lige ved kirken.

Degne i Reerslev

Fra tiden, hvor den første skole blev oprettet i 1727 har der været følgende degne i Reerslev:

Oluf Bagge                   (1725-1737)

Jacob K. Winding                           (1738-1745)

Eiler Jacob Læssøe                        (1745-1748)

Otto Hiorth                  (1748-1751)

J. Th. Hadeler                               (1751-1757)

Andreas Møller                               (1757-1792)

Frederik Albertin Allerup                (1793-1799)

Erik Christian Johansen                 (1800-1805)

Isach Møller                                   (1805-1832)

 

Lærere i Reerslev

De fleste lærere i Reerslev var også kirkesangere i Reerslev Kirke:

Lars Nielsen                                   (1833-1875)

Frederik Vilhelm Engell(1876-1895)

Hjalmar Høgsbro                           (1895-1922)

Christian Hansen                           (1934-1965)

En degnehistorie.

En ”degnehistorie” fra 1830’erne.

Anton Nielsen gengiver i bogen ”Gamle Nielsen” sin fars (Lars Nielsens) erindringer fra tiden som lærer i Reerslev 1833-75. Lars Nielsen (billedet), der var den første lærer i Reerslev, afløste den gamle degn Isach Møller:

 

….”Degneboligen var ikke til at bo i strax. De gamle var ikke flyttede ud, og der skulle først indrettes Værelser til dem i et Udhus. Naar de var flyttet, skulle der baade hvidtes og muges, ellers kunde vi ikke være i Stuerne”….

 

….”De gamle Degnefolk, som jo boede lige op til os, var meget vanskelige. Skolekommisionen havde bestemmet i sin Visdom, at den gamle Degn skulde have en Ko fodret og græsset hos mig. Denne Bestemmelse gav anledning til adskillige Rivninger, da samme Ko aldrig kunne faa det godt nok….”

 

….”efter at nogle Aar var gaaet, blev Degnen saa fordrukken og hans Kone saa svagelig og lad, at de hverken kunde passe Koen eller Haven. De kunne desuden heller ikke forliges, men sloges saa godt de kunde efter deres svage Kræfter…”

 

….”Efter en 10-12 Aars forløb fik de gamle Degnefolk Plads i Slagelse Kloster. Fra den Tid fik vi et langt hyggeligere Familieliv; ja, det var en hel Befrielse for os, da vi blev ene”….

| Svar

Nyeste kommentarer

27.09 | 10:09

Til lokalarkivet
Jeg arbejder med Gierslev sogn, I 1864 har jeg noget familie som har kontakt til fattiggården i dette sogn, desuden er der en separation af ægt

14.09 | 06:47

-Det er jeg ikke sikker på kan være tilfældet. Fotograf Beck opererede mest i det vestsjællandske område. Jeg har ikke fundet Beck-fotos fra andre lokaliteter.

13.09 | 18:38

2ca Beck 1 det ligner meget østerbygård i vamdrup
Stuehuset er opført i 1810 , min farfar købte gården i 1936 jeg er tredie generation på gården lars hjort kn

22.08 | 13:19

-Det lyder som et foto, som foreningen og Lokalhistorisk Arkiv i Høng kunne være interesseret i.

Niels E. Jensen.