Billedgalleri, Finderup sogn

Billeder omkring Herslev Skole, Finderup sogn.

Herslev Skoles elever og lærerfamilien fotograferet i 1935. Fra venstre, bageste række: Richard Hansen, Johannes Petersen, ukendt, Jørgen Olsen (Øragergård), ukendt, Jørgen Bent Larsen, Hans Andersen, Verner Steen Hansen, Viggo Rohde, Hans, Erik Hansen, Sigrid Alma Lundemose, Knud Marius Lundemose, Inge Lise Andersen (Højland?), Gerda, Karen Olsen (Øragergård), Alice, Ketty Hansen, Helga Petersen, Else Kristensen, Rita Lundemose, Anker Gunvald Lundemose. Billedet findes i større format på Lokalhistorisk Arkiv i Høng.

På dette billede fra klasseværelset ses lærer Knud Marius Lundemose i færd med undervisningen. Billedet er fra ca. 1950. K. M. Lundemoses første kone døde i barselsseng med sønnen Børge i 1920. I ægteskabet med Sigrid Alma Nielsen, der var datter af lærer N. C. Nielsen i Bildsø, fødtes Rita i 1927 og Anker Gunvald i 1931.

Herslev Skole ca. 1981.

Herslev Skole 2010.

Billeder omkring Høng Kommuneskole.

Skolen på Tranevej 2: I 1840 byggede man en ny skole på samme sted. I 1847 var der 94 børn på skolen fordelt på to klasser med Vilhelm Andersen som enelærer. I 1887 blev Henrik Hougaard ansat som hjælpelærer. Billedet er fra skolen omkring 1890. Tredie række fra venstre nr. 5 er lærer Hougaard og nr. 10 er lærer Andersen.

Den første kommuneskole på Tranevej 2. Ukendt år.

Høng bys ældate skole ligger endnu på hjørnet af Tranevej og Gl. Skolevej.

Skolen, Odinsvej 18: I 1893 opførte man en ny og større skole på Odinsvej 18 med to skolestuer, en lærerbolig samt en lille lærerindelejlighed. Henrik Hougaard blev udnævnt til skoleleder. På billedet ses Henrik Hougard og frue på havetrappen.

Hele bygningen fra 1893 blev i 1905 indrettet til klasseværelser og man opførte en ny lærerbolig og en gymnastiksal. Billedet er fra ca. 1906 og viser skolen set fra nord. Til højre skolebygningen fra 1893 i midten lærerboligen og til venstre huset med gymnastiksalen.

Lærerboligen fra 1905. Den rummer nu SFO.

I baggrunden lærerboligen fra 1905 og til højre den første skole på adressen fra 1893. Den rummer nu børnehaveklasserne.

Ny skole, Odinsvej 18. I 1954 indviede man en nybygget skole på Odinsvej syd for den gamle skole. Den nye og meget større skole blev indrettet med faglokaler, skolekøkken, gymnastiksal med sportsplads samt en offentlig badeanstalt. Verner Bagger blev i 1966 afløst af N. O. Kristensen som skoleinspektør.

Skolen set fra øst. Den gamle lærerbolig (nu SFO) er den høje bygning omtrent midt i billedet. I baggrunden helt til højre ses bygningen fra 1893, der har været ombygget flere gange. En overgang rummede den Høng bys bibliotek inden dette flyttedes til den gamle Dommergård (Odinsvej 27). Bygningen rummer nu børnehaveklassserne.

I årene 1968-69 udvidede man skolen med en afdeling på Rosenvænget bestående af 16 pavilloner til undervisning og administration. Disse ses i baggrunden til højre. Denne del af skolen skal nu rives ned og erstattes af en ny. I midten af billedet ses skolen fra 1954. Bygningerne i billedets højre side er Odinscentret, og nederst i højre hjørne ses en del af Møllevej.

Dette billede er taget i 2010 fra samme vinkel som billedet fra 1906, og viser den gamle lærerbolig (nu SFO) og en del af den første kommuneskole fra 1893 (nu bornehaveklasser).

Den ælædste del af skolen set fra Rosenvænget 2010.

En del af pavillonerne med skolens tandlæge-afdeling yderst til højre. Foto fra 2010.

Pavillonerne på denne side skal alle nedrives for at give plads for den helt nye skole, der snart skal ligge her. Foto 2010

En del af udvidelsen fra 2004 fotograferet i 2010.

Udvidelsen set midtfor 2010.

Her ses udvidelsen i det østlige hjørne af skolegården. Foto 2010.

Skolegården 2010.

Henrik og Mathilde Hougaard 1893.

Familien Hougaard i haven syd for deres ny bolig, der blev bygget i 1905. Det er her, der nu er SFO.

Henrik C.P. Hougaard.

Henrikik Hougaard og hustru boede i deres sidste år i København.

Verner Bagger. Leder af Høng Kommuneskole 1932-66.

Billeder omkring Tjørnelunde Friskoler.

Tjørnelunde Friskole, Kragerupgårdsvej 7. I maj 1904 oprettede gårdejerne Frederik Frandsen og Chr. Holm Tjørnelunde Friskole. De ønskede ikke deres børn i den kommunale skole, så de ansatte lærerinden Marie Jensen til at undervise deres børn. Skolen blev indrettet i sydenden af Kornumgård og havde egen indgang i gavlen. Skolen startede med 3 børn. I 1908 blev lærerinde Anna Hesseldal ansat. Der var da 6 børn, og efterhånden sluttede flere og flere sig til skolen.

I 1920 blev der bygget en ny skole på Kragerupgårdsvej 19, og friskolen blev så flyttet hertil. Den bestod af en bygning til skolestue og en lærerbolig. Skolen fungerede i 10 år, hvor det højeste antal elever nåede op på 26. Efter 10 år blev skolen lukket i 1930, da forældrene efterhånden ville have større skoler med flere klassetrin.

Ny skole, Kragerupgårdsvej 19. Foto 2010.

Billeder omkring skolen Tjørnelundevej 21.

Friskolen på Tjørnelundevej 21. Da Sporetoftegård, som husede pogeskole, blev solgt, blev der på Tjørnelundevej 21 bygget om til pogeskole og Maren Jørgensen fortsatte her sin undervisning til 1920.

Pogeskolen Tjørnelundevej 21, fotograferet 2010.

Billeder omkring Tjørnelunde skole.

Ny skole, Tjørnelundevej 7. I 1817 blev der opført en ny skole i Tjørnelunde. I 1824 var der 51 elever, i 1847 var der 84 og i 1872 var der 110 elever. Fra 1872 til 1889 var der forskole i Tjørnelunde.

Ny skole, Tjørnelundevej 7. I 1889 blev der bygget en ny skolebygning med 3 klasseværelser. I 1930 blev der opført en tilbygning. I 1933 var der ansat 3 lærere. Dette luftfoto er fra 1957-58.

Tjørnelunde skole, Tjørnelundevej 7 fotograferet ca. 1970, hvor der var antikforretning.

Ny skole, Tjørnelundevej 7. Der skete efterhånden en affolkning fra landsbyerne, så elevantallet faldt. Skolens vedligeholdelse var forsømt. En renovering for at blive tidssvarende ville være meget dyr. Da man samtidig manglede lærerkræfter, besluttede man at lukke skolen i 1963 og flytte børnene til Høng Kommuneskole. Bygningen, der her fotograferet i 2010, er i privat eje.

Billedgalleri til Finderup sogns skoler:
(Opdateret 18/12 2010)
Billederne kan også ses i større format på Lokalhistorisk Arkiv, Odinsvej 27!
Hvis nogen kan give supplerende oplysninger til billederne, kontakt da venligst Lokalhistorisk Arkiv eller Lokalhistorisk Forening.

| Svar

Nyeste kommentarer

27.09 | 10:09

Til lokalarkivet
Jeg arbejder med Gierslev sogn, I 1864 har jeg noget familie som har kontakt til fattiggården i dette sogn, desuden er der en separation af ægt

14.09 | 06:47

-Det er jeg ikke sikker på kan være tilfældet. Fotograf Beck opererede mest i det vestsjællandske område. Jeg har ikke fundet Beck-fotos fra andre lokaliteter.

13.09 | 18:38

2ca Beck 1 det ligner meget østerbygård i vamdrup
Stuehuset er opført i 1810 , min farfar købte gården i 1936 jeg er tredie generation på gården lars hjort kn

22.08 | 13:19

-Det lyder som et foto, som foreningen og Lokalhistorisk Arkiv i Høng kunne være interesseret i.

Niels E. Jensen.