HØJSKOLE-FAMILIEN

Luftfoto af området omkring den gamle højskole. Selve højskolens bygninger ligger under træerne i øverste venstre hjørne af billedet. Den høje bygning ved dammen er den oprindelige kostfløj til Realskolen, som ses midt i billedet. Bag denne ser man Høng Privatskoles gamle bygning ud mod Hovedgaden (nedrevet i 2010). Alle bygningerne i billedets midte bruges nu af Høng Privatskole.

Højskolefamilien i Høng:

Opdateret 18/12 2010

Mange undervisningssteder i Høng er oprindelig udgået fra højskolen. Her er en oversigt:
 

 

Højskolen

1864

 

 

 

 

1866

 

 

1925

 

 

 

Højskolen oprettes på gården Kristiansminde, Bækkeviggårdsvej 4, Sæby

 

De nye bygninger på Tranevej indvies

 

Højskolen ophører som højskole og bliver til Høng Husmands-skole

 

Høng Hus-mandsskoles Efterskole

1954

 

 

 

 

 

1963

Høng Husmandsskole får tilknyttet en efter-skole, Høng Hus-mandsskoles Efter-skole

 

Nu kun efterskole,  Høng Efterskole

 

Høng Privat-skole

1896

 

 

1971

”Knopskydning” fra Høng Højskole

 

Sammenlagt med Høng Mellem- og Realskole

 

Høng Børne-hjem

1891

 

 

1904

 

19??

 

 

19??

”Knopskydning” fra Høng Højskole

 

Flytter til Kulbyvej

 

Høng Børne- og Ungdomspension

 

Høng Erhvervsskole

 

Høng Mellem- og Realskole

1904

 

 

 

 

 

 

 

1971

”Knopskydning” fra Høng Højskole

Sammen med Høng Præliminærkursus (1902-1952) overbygning til Høng Privatskole

 

Sammenlagt med Høng Privatskole

 

Høng Stu-denterkursus

1913

”Knopskydning” fra Høng Mellem- og Real-skole

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterskolen ved Høng Gymnasium

1988

 

 

2008

”Knopskydning” fra Høng Gymnasium

 

Navneforandring til Hindholm Efterskole og flytter til Hindholm v. Fuglebjerg

 

Høng Land-brugsskole

1903

”Knopskydning” fra Høng Højskole

 

 

 

 

 

HØJSKOLE-FAMILIEN

Høng Højskoles første forstander (1864-1872) var E. M. Rotwitt. I 1872 blev Anders Jørgensen, der kom til Høng via Holsteinsminde og Hindholm Højskole, forstander for højskolen (1872-1912).


Det var Anders Jørgensen, hans sønner og sønnesønner og lærere fra Høng Højskole, der tog initiativ til de mange skoler, der blomstrede op ved knopskydning fra højskolen.

Høng Højskole.

Høng Højskole

Høng Højskole begyndte i 1864 på gården Kristiansminde i Sæby (Bækkeviggårdsvej 4). Skolen fik sin første egentlige skolebygning i Høng (Tranevej) i 1866.  

Højskolens grundlag var dels det nationale røre efter krigen 1864, dels et ønske om at etablere et grundtvigiansk modstykke til Indre Mission på Vestsjælland.  

Skolen var et aktieselskab. Der blev tegnet 93 aktier á 25 rigsdaler.

Høng Børnehjem.

Høng Børnehjem

”Knopskydning” fra Høng Højskole

Høng Børnehjem fik fra 1891 sin selvstændige bygning, den nuværende forstanderfløj,  på højskolen. I 1903 flytter børnehjemmet ”ud på marken øst for byen”, på Kulbyvej.


1978.Børnehjemmet bliver Høng Børne- og Ungdomspension.
1984.Høng Børne- og Ungdomspension bliver Høng Erhvervsskole.

Høng Privatskole.

Høng Privatskole

”Knopskydning” fra Høng Højskole

I en årrække havde der været afholdt børneskole på højskolen. Men i 1898 flyttede børneskolen ind i egne bygninger med skolestuer, beboelse og lille gymnastiksal. Skolen blev bygget af maskinmester Peder Hansen, maskinfabrikken ”Stjernen”, og kostede 8.000 kr.


I 1971 blev Høng Privatskole og Høng Mellem- og Realskole lagt sammen til Høng Privatskole.

Høng Mellem- og Realskole.

Høng Mellem- og Realskole

”Knopskydning” fra Høng Højskole

I 1902 blev der oprettet et to-årigt preliminærkursus i nogle af højskolens lokaler. I 1904 blev der oprettet en mellem- og realskole i tilknytning til preliminærkurset.

I 1909 byggede man den røde realskolebygning, og i 1913 opførtes den store beboelses- og økonomibygning.


I 1971 blev Høng Mellem- og Realskole og Høng Privatskole lagt sammen til Høng Privatskole.

Høng Realskole 1914.

I dag en del af Høng Privatskole. Bygningen ejedes en overgang af Høng Gymnasium, der bebnyttede den som kollegiebygning.
Købtes "tilbage" til Høng Privatskole i 1979.

Høng Gymnasium.

Høng Gymnasium

”Knopskydning” fra Høng Højskole.  

Høng Gymnasium blev oprettet i 1913 som to-årigt studenterkursus ved Høng Mellem- og Realskole. I 1920 fik studenterkurset egne lokaler, da man købte Høng Afholdshotel og indrettede det til skole.

1969      Der oprettes hf-kursus ved Høng Studenterkursus

1981      Det to-årige studenterkursus ændres til tre-årigt gymnasium, Høng Gymnasium

1988      Der oprettes efterskole i tilknytning til Høng Gymnasium

2007   Høng Gymnasium og HF overgår til statsligt selveje. Gymnasiet og efterskolen bliver to selvstændige skoler. I 2008 flytter efterskolen til Hindholm og får navnet Hindholm Efterskole

Høng Landbrugsskole.

Høng Landbrugsskole

”Knopskydning” fra Høng Højskole

Rasmus Jensen, lærer på Høng Højskole, åbnede i 1903 Høng Landbrugsskole i Lille Høng, bl.a. fordi højskolen det foregående vinterhalvår havde måttet sige nej til omkring 50 tilmeldelser.


  I dag er landbrugsskolen en del af Landbrugsskolen Sjælland

Høng Tekniske Skole.

Høng Tekniske Skole

”Knopskydning” fra Høng Højskole

På højskolen oprettedes en håndværksafdeling, så unge håndværkere på højskolen kunne få undervisning i tegning. I 1892 blev murer Julius Madsen leder af denne afdeling, og han begyndte samme vinter at undervise egnens lærlinge i sin private lejlighed i stuehuset til Møllegården ved Odinsvej.

Få år efter købte Madsen to sammenbyggede huse på Gl. Skolevej og indrettede her den håndværkerskole, der senere blev Høng Tekniske Skole. Efter ombygning 1917-18 blev bygningen kaldt ”Regensen”.


1923       Høng Handelsstandsforening overtager Høng Tekniske Skole.
1930       Høng Handelsstandsforening opfører en ny teknisk skole på hjørnet af Tingvej og Odinsvej.

1964   Undervisningsministeriet bestemmer, at håndværkeruddannelserne skal centraliseres, og undervisning på Høng Tekniske Skole ophører. I dag lejes lokalerne af DUI og benyttes som fritidshjem.

Rene M. W. Knudsen 21.08.2021 18:36

Hej, jeg har fundet et stort foto, af Høng husmandsskole, vinteren 1948-48 med ca. 60 personer på er der nogen interesse for det, eller er det til at smide ud?

Niels Erik Jensen 22.08.2021 13:19

-Det lyder som et foto, som foreningen og Lokalhistorisk Arkiv i Høng kunne være interesseret i.

Niels E. Jensen.

Viggo Jørgensen 31.10.2016 11:22

Som oldebarn til Anders Jørgensen er denne side en repetition af min noget af min viden om min fars opvækst på Højskolen.

Karen Bjerre 30.06.2016 20:01

Glad for siden som nostalgisk rejse tilbage til min barndom; jeg boede på Husmandskolen 1937-1948, gik i Privatskolen fra 1942 og siden i Mellemskolen.

| Svar

Nyeste kommentarer

27.09 | 10:09

Til lokalarkivet
Jeg arbejder med Gierslev sogn, I 1864 har jeg noget familie som har kontakt til fattiggården i dette sogn, desuden er der en separation af ægt

14.09 | 06:47

-Det er jeg ikke sikker på kan være tilfældet. Fotograf Beck opererede mest i det vestsjællandske område. Jeg har ikke fundet Beck-fotos fra andre lokaliteter.

13.09 | 18:38

2ca Beck 1 det ligner meget østerbygård i vamdrup
Stuehuset er opført i 1810 , min farfar købte gården i 1936 jeg er tredie generation på gården lars hjort kn

22.08 | 13:19

-Det lyder som et foto, som foreningen og Lokalhistorisk Arkiv i Høng kunne være interesseret i.

Niels E. Jensen.